El Congrés dels Diputats i el Senat estan dissolts des de 5 de març de 2019. Es tornaran a constituir el 21 de maig de 2019.

Comisión de Asuntos Exteriores. XII Legislatura

Miércoles, 4 de octubre de 2017, 09:30