El Congrés dels Diputats i el Senat estan dissolts des de 24 de setembre de 2019. Es tornaran a constituir el 3 de desembre de 2019

Comisión de Asuntos Exteriores. XII Legislatura

Miércoles, 4 de octubre de 2017, 09:30