Ponències d’estudi del Senat. XII Legislatura

No se n’ha constituït cap durant la legislatura sol·licitada