Senatuak aztertzeko txostenak. XII Legegintzaldia

Eskatutako legegintzaldian ez da bat ere osatu