Ponencias de estudo do Senado. XII Lexislatura

Non se constituíu ningunha durante a lexislatura solicitada