El Congrés del Diputats i el Senat estan dissolts des del dia 24 de setembre de 2019. I es tornarán a constituir el dia 3 de desembre de 2019

Presidents de comissió. 22/11/2019.. Comisiones que empiecen por la letra O.

IMAGEN DISOLUCION 2015

Dissoltes les Cambres el día 24 de setembre de 2019, les Comisssions del Senat han finalitzat la seva tasca, per tant, no hi ha Presidents de Comissiò en actiu. L’activitat parlamentària es reprendrà un cop s’hagin format les noves Cambres. La sessiò constitutiva està programada per al día 3 de desembre de 2019.

Pot consultar la relació de Presidents de Comissiò de quelsevol legislatura a través del desplegable “Legislatura”.

 


Filtre dels presidents de comissió per legislatura.