El Congrés del Diputats i el Senat estan dissolts des del dia 24 de setembre de 2019. I es tornarán a constituir el dia 3 de desembre de 2019

Sessions de la Diputació Permanent

Properes sessions

No hi ha reunions convocades

Sessions celebrades