El Congrés dels Diputats i el Senat estan dissolts des de 24 de setembre de 2019. Es tornaran a constituir el 3 de desembre de 2019

Sessions de la Diputació Permanent

Properes sessions

No hi ha reunions convocades

Sessions celebrades