Votacions. Sessió plenària número 78. 01/09/2015. X  Legislatura

Proyecto de Ley de modificación parcial de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. (621/000148)
Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas

Assumpte de la votació: Propuesta de veto número 4. Autor/es: GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA.

Resultat general de la votació

Rechazado
Cargando...
Nombre Comunidad
  • 0%
  • No0%
  • Abstenció0%
  • No voten0%
Situeu-vos sobre el mapa per a més informació

Procedència geogràfica