Votacions. Sessió plenària número 79. 08/09/2015. X  Legislatura

Proyecto de Ley de Seguridad Nacional. (621/000152)
Comisión Constitucional

Assumpte de la votació: Enmienda 40. Grupo Parlamentario Socialista.

Resultat general de la votació

Rechazado
Cargando...

Llista alfabètica

Filtre alfabètic de les votacions de la sessió plenària.

En seleccionar una lletra, automàticament es llisten els votants.

Llistat de votants de la sessió plenària. Filtre alfabètic dels votants de la sessió plenària el cognom dels quals comença amb la lletra B