El Congrés del Diputats i el Senat estan dissolts des del dia 24 de setembre de 2019. I es tornarán a constituir el dia 3 de desembre de 2019

Votacions. Sessió plenària número 78. 01/09/2015. X  Legislatura

Proyecto de Ley de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. (621/000142)
Comisión de Justicia

Assumpte de la votació: Enmienda 213. Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i d'Unió.

Resultat general de la votació

Rechazado
Cargando...