El Congrés del Diputats i el Senat estan dissolts des del dia 24 de setembre de 2019. I es tornarán a constituir el dia 3 de desembre de 2019

Votacions. Sessió plenària número 78. 01/09/2015. X  Legislatura

Llista alfabètica

Filtro alfabético de las votaciones de la sesión plenaria.

Al seleccionar una letra, automáticamente se listan los votantes.

Listado de votantes de la sesión plenaria. Filtro alfabético de los votantes de la sesión plenaria cuyo apellido empieza con la letra N