El Congrés del Diputats i el Senat estan dissolts des del dia 24 de setembre de 2019. I es tornarán a constituir el dia 3 de desembre de 2019

Votacions. Sessió plenària número 78. 01/09/2015. X  Legislatura

Elección para cubrir el cargo de Vicepresidente Primero de la Cámara. (520/000002)

Assumpte de la votació: Elección para cubrir el cargo de Vicepresidente Primero de la Cámara.

OBSERVACIONS: Votos emitidos, 224; votos a favor de D. Juan José Lucas Giménez, 153; votos en blanco, 71.

Resultat general de la votació

Elegido: D. Juan José Lucas Giménez