Votacions. Sessió plenària número 78. 01/09/2015. X  Legislatura