Diputatuen Kongresua eta Senatua egun honetan desegin ziren: 2019ko iraila 24. Berriz ere eratu behar dira egun honetan: 2019ko abendua 3.

Botaketak. Zenbatgarren osoko bilkura 78. 01/09/2015. X  Legegintzaldia

Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. (621/000145)
Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático

Botaketaren gaia: Enmiendas 51 a 53 y 56. Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

Botaketaren emaitza orokorra

Rechazado
Cargando...