O Congreso dos Deputados e o Senado están disoltos dende 24 de setembro de 2019. Volveranse constituír o 3 de decembro de 2019.

Votacións. Sesión plenaria número 78. 01/09/2015. X  Lexislatura

Proyecto de Ley de modificación parcial de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. (621/000148)
Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas

Asunto da votación: Enmiendas 71, 95, 99, 100, 101, 103, 110 y 111. Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i d'Unió.

Resultado xeral da votación

Rechazado
Cargando...

Grupos Parlamentarios