Votacións. Sesión plenaria número 79. 08/09/2015. X  Lexislatura

Proyecto de Ley del sector ferroviario. (621/000146)
Comisión de Fomento

Asunto da votación: Enmienda 366. Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i d'Unió.

Resultado xeral da votación

Rechazado
Cargando...

Grupos Parlamentarios