Votacións. Sesión plenaria número 14. 04/04/2017. XII  Lexislatura