O Congreso dos Deputados e o Senado están disoltos dende 24 de setembro de 2019. Volveranse constituír o 3 de decembro de 2019.

Votacións. Sesión plenaria número 78. 01/09/2015. X  Lexislatura

Proyecto de Ley de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. (621/000142)
Comisión de Justicia

Asunto da votación: Enmiendas 94, 105, 107, 110, 111, 112, 114 y 115. Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

Resultado xeral da votación

Rechazado
Cargando...