El Congrés del Diputats i el Senat estan dissolts des del dia 24 de setembre de 2019. I es tornarán a constituir el dia 3 de desembre de 2019

Sessions plenàries

IMAGEN DISOLUCION 2015

Dissoltes les Cambres el dia  24 de setembre de 2019, l’activitat parlamentària es reprendrà un cop s’hagin format les noves Cambres. La sessiò constitutiva està programada per al día 3 de desembre de 2019.


Filtre del calendari de sessions plenàries per any i semestre.

D
Ple

Llista sessions plenàries. XIII Legislatura