El Congrés del Diputats i el Senat estan dissolts des del dia 5 de març de 2019. I es tornarán a constituir el dia 21 de maig de 2019.

Sessions plenàries

IMAGEN DISOLUCION 2015

Dissoltes les Cambres el dia5 de març de 2019, l’activitat parlamentària es reprendrà un cop s’hagin format les noves Cambres. La sessiò constitutiva està programada per al día 21 de maig de 2019.


Filtre del calendari de sessions plenàries per any i semestre.

D
Ple

Llista sessions plenàries. XII Legislatura