El Congrés dels Diputats i el Senat estan dissolts des de 5 de març de 2019. Es tornaran a constituir el 21 de maig de 2019.

Sessions plenàries

IMAGEN DISOLUCION 2015

Dissoltes les Cambers el dia 5 de març de 2019, l’activitat parlamentaria es reprendà després de la formació de les noves Cambres, la sessió constitutiva de les quals está assenyalada per al día 21 de maig de 2019.


Filtre del calendari de sessions plenàries per any i semestre.

D
Ple

Llista sessions plenàries. XII Legislatura