Ir al Contenido (Presione enter)

12 DECEMBRO 2017

XII LEXISLATURA

Organigrama. Secretaría Xeral do Senado

  • GABINETE
   • UNIDADE DE ASESORAMENTO
   • UNIDADE DE COORDINACIÓN, CONTROL E AVALIACIÓN DE PROXECTOS
 • DIRECCIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICO-PARLAMENTARIA
 • D. José María Codes Calatrava
 • atp@senado.es
 • 91 538 19 06
  • Servizo do Boletín Oficial Cortes Xerais (Senado)
  • Departamento de Asistencia Xurídica
   • Área de Precedentes
  • Departamento de Rexistro e Distribución de Documentos
   • Área de Pleno e Xunta de Portavoces
   • Área de Rexistro e Mesa
  • Departamento de Xestión Documental
   • Servizo de Coordinación de Bases de Datos
  • Departamento do Diario de Sesións
 • DIRECCIÓN DE COMISIÓNS
 • Dª María Teresa González Escudero
 • comisiones@senado.es
 • 91 538 14 33
  • Departamento de Asistencia Xurídica
  • Departamento de Asistencia Administrativa
   • Área Primeira
   • Área Segunda
   • Área Terceira
   • Secretaría de Presidentes de Comisión
 • DIRECCIÓN DE ESTUDOS
 •  
 • estudios@senado.es
 • 91 538 14 21
  • Departamento de Estudos e Análises
  • Departamento de Asuntos da Unión Europea
   • Servizo de Documentación Europea
  • Departamento de Publicacións
   • Unidade de Distribución
 • DIRECCIÓN DE DOCUMENTACIÓN
 • Dª Josefa Fuentes García
 • documentacion@senado.es
 • 91 538 14 77
  • Departamento de Arquivo
   • Servizo de Proceso Técnico e Difusión
  • Departamento de Biblioteca
   • Servizo de Ingresos e Catalogación
   • Servizo de Información Bibliográfica
  • Departamento de documentación
   • Servizo de Documentación Española e Estranxeira
   • Servizo de Documentación Bibliográfica
  • Departamento de Documentación Autonómica
   • Servizo de Proceso Técnico e Difusión
 • DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS E GOBERNO INTERIOR
 • Dª Isabel Mª Abellán Matesanz
 • gobierno.interior@senado.es
 • 91 538 14 37
  • Departamento de Xestión de Persoal
   • Área de Persoal e Protección Social
   • Unidade de Servizos Xerais
   • Servizo de Prevención de Riscos Laborais
  • Gabinete Médico
  • Departamento de Selección de Persoal e Formación
  • Departamento de Prestacións a Senadores
   • Área de Prestacións a Senadores
   • Área de Goberno Interior
    • Garaxe
    • Parque Móbil
    • Estafeta de Correos
    • Gabinete Telegráfico
 • DIRECCIÓN DE ORZAMENTOS E CONTRATACIÓN
 • D. Alfonso Cuenca Miranda
 • presupuestos.contratacion@senado.es
 • 91 538 14 61
  • Departamento de Asesoramento Técnico
  • Departamento de Xestión Orzamentaria
   • Oficina Orzamentaria
   • Tesourería
   • Área de Nóminas
  • Departamento de Patrimonio Artístico, Mobiliario e Subministros
   • Servizo de Subministros
    • Unidade de Subministros
    • Unidade de Fotocopias
    • Unidade de Almacén
  • Departamento de Xestión Contractual
 • DIRECCIÓN DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS
 • Dª. Ana Aizpuru Segura
 • institucionales@senado.es
 • 91 538 14 24
  • Departamento de Medios de Comunicación
   • Servizo de comunicación
  • Departamento de Protocolo
   • Área de Visitas
   • Área de Organización de Actos
  • Departamento de Información
   • Área de Información
   • Área Web
  • Servizo de Xestión Administrativa
   • Tenda do Senado
 • DOTACIÓN DE SEGURIDADE