constituc40n-png

Ir al Contenido (Presione enter)

25 FEBRER 2018

XII LEGISLATURA

Organigrama. Secretaria General del Senat

  • GABINET
   • UNITAT D’ASSESSORAMENT
   • UNITAT DE COORDINACIÓ, CONTROL I AVALUACIÓ DE PROJECTES
 • DIRECCIÓ D’ASSISTÈNCIA TÈCNICO-PARLAMENTÀRIA
 • D. José María Codes Calatrava
 • atp@senado.es
 • 91 538 19 06
  • Servei de Butlletí Oficial Corts Generals (Senat)
  • Departament d’Assistència Jurídica
   • Àrea de Precedents
  • Departament de Registre i Distribució de Documents
   • Àrea de Ple i Junta de Portaveus
   • Àrea de Registre i Mesa
  • Departament de Gestió Documental
   • Servei de Coordinació de Bases de Dades
  • Departament del Diari de Sessions
 • DIRECCIÓ DE COMISSIONS
 • Dª María Teresa González Escudero
 • comisiones@senado.es
 • 91 538 14 33
  • Departament d’Assistència Jurídica
  • Departament d’Assistència Administrativa
   • Àrea Primera
   • Àrea Segona
   • Àrea Tercera
   • Secretaria de Presidents de Comissió
 • DIRECCIÓ D’ESTUDIS
 •  
 • estudios@senado.es
 • 91 538 14 21
  • Departament d’Estudis i Anàlisis
  • Departament d’Afers de la Unió Europea
   • Servei de Documentació Europea
  • Departament de Publicacions
   • Unitat de Distribució
 • DIRECCIÓ DE DOCUMENTACIÓ
 • Dª Josefa Fuentes García
 • documentacion@senado.es
 • 91 538 14 77
  • Departament d’Arxiu
   • Servei de Processament Tècnic i Difusió
  • Departament de Biblioteca
   • Servei d’Ingressos i Catalogació
   • Servei d’Informació Bibliogràfica
  • Departament de Documentació
   • Servei de Documentació Espanyola i Estrangera
   • Servei de Documentació Bibliogràfica
  • Departament de Documentació Autonòmica
   • Servei de Processament Tècnic i Difusió
 • DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS I GOVERN INTERIOR
 • Dª Isabel Mª Abellán Matesanz
 • gobierno.interior@senado.es
 • 91 538 14 37
  • Departament de Gestió de Personal
   • Àrea de Personal i Protecció Social
   • Unitat de Serveis Generals
   • Servei de Prevenció de Riscos Laborals
  • Gabinet Mèdic
  • Departament de Selecció de Personal i Formació
  • Departament de Prestacions a Senadors
   • Àrea de Prestacions a Senadors
   • Àrea de Govern Interior
    • Garatge
    • Parc mòbil
    • Estafeta de Correus
    • Gabinet telegràfic
 • DIRECCIÓ DE PRESSUPOSTOS I CONTRACTACIÓ
 • D. Alfonso Cuenca Miranda
 • presupuestos.contratacion@senado.es
 • 91 538 14 61
  • Departament d’Assessorament Tècnic
  • Departament de Gestió Pressupostària
   • Oficina Pressupostària
   • Tresoreria
   • Àrea de Nòmines
  • Departament de Patrimoni Artístic, Mobiliari i Subministraments
   • Servei de Subministraments
    • Unitat de Subministraments
    • Unitat de Fotocòpies
    • Unitat de Magatzem
  • Departament de Gestió Contractual
 • DIRECCIÓ DE RELACIONS INSTITUCIONALS
 • Dª. Ana Aizpuru Segura
 • institucionales@senado.es
 • 91 538 14 24
  • Departament de Mitjans de Comunicació
   • Servei de Comunicació
  • Departament de Protocol
   • Àrea de Visites
   • Àrea d’Organització d’Actes
  • Departament d’Informació
   • Àrea d’informació
   • Àrea web
  • Servei de Gestió Administrativa
   • Botiga del Senat
 • DOTACIÓ DE SEGURETAT