El Congrés dels Diputats i el Senat estan dissolts des de 5 de març de 2019. Es tornaran a constituir el 21 de maig de 2019.

Senadors
GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO
EUSKAL HERRIA BILDU (EH Bildu)