El Congrés dels Diputats i el Senat estan dissolts des de 24 de setembre de 2019. Es tornaran a constituir el 3 de desembre de 2019

Senadors
GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO
EUSKAL HERRIA BILDU (EH Bildu)