List of Senators elected by constituencies
GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA (ERC/ESQUERRA)