Senatari hautetsien zerrenda barrutien arabera
GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO
AGRUPACIÓN SOCIALISTA GOMERA (ASG)