Relación de Senadores designados por Parlamentos Autonómicos
GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO