Relació de senadors designats per Parlaments autonòmics
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE)