El Congrés del Diputats i el Senat estan dissolts des del dia 5 de març de 2019. I es tornarán a constituir el dia 21 de maig de 2019.

Relació de senadors designats per Parlaments autonòmics
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE)