Relació de senadors designats per Parlaments autonòmics
GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO
EUSKAL HERRIA BILDU (EH Bildu)