List of Senators appointed by Regional Parliaments
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE)