List of Senators appointed by Regional Parliaments
GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA (ERC/ESQUERRA)