Relación de senadores designados por parlamentos autonómicos
GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA (ERC/ESQUERRA)