Relació de senadors designats per Parlaments autonòmics
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)