Relació de senadors designats per Parlaments autonòmics
GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO
PARTIDO POPULAR (PP)