GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO

Data de constitució: 21/05/2019
Nombre de senadors: 66
  • Electes: 55
  • Designats: 11

COMPOSICIÓ

 
Gràfic del repartiment de Senadors del grup, GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO

PARTITS POLÍTICS