GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO

Data de constitució: 17/12/2019
Nombre de senadors: 9
  • Electes: 6
  • Designats: 3
Participa-hi