GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO

Data de constitució: 02/08/2016
Nombre de senadors: 13
  • Electes: 7
  • Designats: 6