GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO

Data de constitució: 02/08/2016
Nombre de senadors: 11
  • Electes: 6
  • Designats: 5