GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO

Data de constitució: 19/07/2016
Nombre de senadors: 148
  • Electes: 128
  • Designats: 20

COMPOSICIÓ

 
Gràfic del repartiment de Senadors del grup, GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO

GRUPS TERRITORIALS