O Congreso dos Deputados e o Senado están disoltos dende 5 de marzo de 2019. Volveranse constituír o 21 de maio de 2019.

Composición de la Junta de Portavoces