Detalle grupo parlamentario

XII Legislatura    (19/07/2016 - 17/08/2018)

GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (17/08/2018)