Detalle grupo parlamentario

XII Legislatura    (19/07/2016 - 23/01/2018)

GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (23/01/2018)