Detalle grupo parlamentario

XII Legislatura    (19/07/2016 - 24/04/2018)

GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (24/04/2018)