El Congrés del Diputats i el Senat estan dissolts des del dia 5 de març de 2019. I es tornarán a constituir el dia 21 de maig de 2019.

Detall grup parlamentari

IV Legislatura (21/11/1989 - 13/04/1993)

GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA