El Congrés del Diputats i el Senat estan dissolts des del dia 5 de març de 2019. I es tornarán a constituir el dia 21 de maig de 2019.

Detall grup parlamentari

II Legislatura    (18/11/1982 - 23/04/1986)

GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (23/04/1986)