Batzordeak eta ponentziak. Osaera, funtzionamendua eta motak

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Azken eguneraketa 3/05/2016

Osaera

Senatuaren Batzordeak dira Ganberaren lanerako oinarrizko organoak, eta Parlamentuko Taldeak Ganberan duen indarrarekiko kopuru proportzionalean daude osatuta (Senatuaren Araudiaren 51. artikulua).

Arau honek ondorengo salbuespenak ditu:

•  Autonomia Erkidegoetako Batzorde Orokorra, non Parlamentuko Talde bakoitzak Senatuko Batzordeetan haiei dagokienaren bikoitza esleituko den (Senatuko Araudiaren 51.3 artikulua).

•  Izendapenen Batzordea, Senatuko Presidenteak zuzendua, eta Parlamentuko Taldeetako Bozeramaileek osatua izango da (Senatuaren araudiaren 185 artikulua).

Bestetik, Batzorde Mistoek, zeinaren osaera Diputatuen Kongresuaren  eta Senatuko Mahaien ebazpenean oinarrituta Legealdiaren hasieran adosten den, partaidetza mistoa dute (izenak adierazten duen bezala).

 

Motak 

Hainbat motako Batzordeak daude (Senatuaren Araudiaren 49 artikulua)

1. Batzorde iraunkorrak, legealdi osorako eratuak, eta legislatiboak edo ez-legislatiboak izan daitezkeenak.

2. Ikerketa-batzordeak edo batzorde bereziak, "ad hoc" sortzen direnak legealdi zehatz batean herritarron intereseko edozein gairen inguruko inkestak edo ikerketak egiteko. Sortzeko arrazoia zen lana bukatutakoan desegiten dira.

 

Diputatuen Kongresua-Senatua Batzorde Mistoak

Batzorde Mistoak iraunkorrak edo bereziak izan daitezke.

Bi Ganbaretako kideez daude osatuta.