El Congrés del Diputats i el Senat estan dissolts des del dia 5 de març de 2019. I es tornarán a constituir el dia 21 de maig de 2019.

Diputació Permanent. Composició

Disssoltes les Cambres el dia 5 de març de 2019,la composició del Senat es redueix als membres titulars i suplents de la Diputació Permanent


Data de constitució: 25 de octubre de 2016

VICEPRESIDENTE PRIMERO

VICEPRESIDENTE SEGUNDO

SECRETARIO PRIMERO

SECRETARIO SEGUNDO

MEMBRES TITULARS

MEMBRES SUPLENTS

GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO

GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA

GRUPO PARLAMENTARIO UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA

GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA

GRUPO PARLAMENTARIO VASCO EN EL SENADO (EAJ-PNV)

GRUPO PARLAMENTARIO NACIONALISTA PARTIT DEMÒCRATA (PDECAT-CDC) - AGRUPACIÓN HERREÑA INDEPENDIENTE-COALICIÓN CANARIA (AHI/CC-PNC)

GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO