Deputación Permanente. Composición

 

Data de constitución:

A constitución deste órgano aínda non se produciu