El Congrés del Diputats i el Senat estan dissolts des del dia 24 de setembre de 2019. I es tornarán a constituir el dia 3 de desembre de 2019

Ir al Contenido (Presione enter)

17 OCTUBRE 2019

XIII LEGISLATURA

Diputació Permanent. Mesa de la Diputació Permanent . XIII Legislatura

Dissoltes les Cambres el día 24 de setembre de 2019, l’activitat de la Cambra es redueix a l’activitat de la Diputació Permanent i del seus membres, titulars i suplents, en virtud de les competències que li son atribuïdes constitucionalment, com a órgan encarregat de vetllar pels poders de la Cambra.