constituc40n-png

Ir al Contenido (Presione enter)

24 URTARRILA 2018

XII LEGEGINTZALDIA

Senatuaren mahaian. Hauteskundeak eta funtzioak

Presidenteak, bi presidenteordek eta lau idazkarik osatzen dute Senatuko mahaia. Legegintzaldi bakoitzerako hautatzen da Ganbera osatzeko bilkuran(Senatuaren araudiko 4. artikulua eta ondorengoak). Kide guztiak boto-txartelen bidezko botaketa isilean aukeratzen dira. Sistema horrek osaera anitza izango dela ziurtatzen du.

 

Senatuaren organo nagusia da (Senatuaren araudiko 35. artikulua) eta astero biltzen da, normalean, asteartetan.

 

Eskumen nagusienak parlamentarioak eta Ganberaren barne-gobernukoak dira.

 

FUNTZIO PARLAMENTARIOAK: Parlamentuko idatziak eta dokumentuak kalifikatzen ditu, onartzen duen edo onartzen ez duen adierazten du eta ekimenak tramitera eramateko prozedura erabakitzen du; era berean, Ganberaren jarduera-lerro orokorrak programatzen ditu, saioen aldi bakoitzerako osoko bilkuren egutegia finkatzen du eta Senatuko hainbat organoren lanak koordinatzen ditu, bozeramaileen batzordeari aldez aurretik harrera eginda (Senatuaren araudiko 36. artikulua). Gainera, presidentearekin bat etorriz eta bozeramaleen batzordea entzun ostean, mahaiak osoko bileren eguna zehazten du.

 

BARNE-GOBERNUKO FUNTZIOAK: Ganberaren lana eta barne-araubidea antolatzea eskatzen duten erabakiak eta neurriak hartzen ditu mahaiak, baita kontratazioarekin eta lan-erregimenari lotutakoak ere, eta ekonomia-ekitaldi bakoitzeko Senatuaren aurrekontu-proiektua onartzen du, bere exekuzioa zuzentzen du eta gastuak agintzen ditu.

 

Gainera, mahaikideek beren karguetatik ondorioztatutako eskuduntzak dituzte:


- Presidenteak, Senatuko gorengo autoritatea izanik, Senatuaren araudiko 37. artikuluan eta ondorengoetan aurreikusitako funtzioak betetzen ditu.


- Behar denean, presidenteordeek ordezkatuko dute Presidentea (Senatuaren araudiko 40. artikulua).


- Idazkariek osoko bilkuren aktak idatzi eta baimendu eta Senatuari bidalitako dokumentuen eta Idazkaritzak igorritakoen berri eman behar dute (Senatuaren araudiko 41. artikulua).