La Mesa d'edat

Última revisió: 29/04/2018

La Mesa d'edat és l'òrgan de govern transitori que s'estableix després de l'obertura de la sessió constitutiva del Senat fins a la constitució de la seua Mesa definitiva o interina. Les seues funcions es limiten a solucionar les qüestions de tràmit inicials i immediatament procedir a la votació de la Mesa definitiva, dissolent-se després de l'escrutini. Pren el seu nom del fet que, en ser un òrgan transitori i no electiu, s'usa el criteri d'edat per a determinar la seua composició: la presideix el senador de més edat dels presents, sent auxiliat pels quatre més joves, que seran els Secretaris. (art. 3 Reglament del Senat)