Salutació del Presidente del SenatÚltima revisió 24/04/2018

Pío García-Escudero, Presidente del Senat

Benvinguts a la seu electrònica del Senat, Cambra de representació territorial que, junt amb el Congrés dels Diputats, integra les Corts Generals del Regne d'Espanya, on, d'acord amb la nostra Constitució, es troba representada la nostra sobirania nacional i s'exerceix el poder legislatiu de l'Estat.

La transparència i la rendició de comptes són actualment una màxima prioritat i un ferm compromís de la totalitat de les institucions polítiques i les administracions públiques del nostre país, tal com es manifesta a la Llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern, que les Corts Generals van aprovar el desembre de 2013.

Aprofitant les enormes possibilitats que avui ens ofereixen les noves tecnologies, a través del seu Portal de Transparència el Senat vol proporcionar la màxima informació sobre la seva activitat parlamentària, d'una manera clara, estructurada, accessible i permanentment actualitzada. Igualment, el nostre lloc web posa a disposició del públic continguts detallats sobre el funcionament administratiu de la Cambra, incloent informació referent als seus diferents afers pressupostaris, contractuals i econòmics. A més, amb el propòsit de facilitar la rendició de comptes dels representants polítics, es poden consultar aquí totes les dades consignades a les declaracions d'activitats, béns i rendes de cadascun dels senadors i senadores.

En tot cas, la nostra intenció és facilitar tant como sigui possible l'exercici del dret d'accés a la informació dels ciutadans, tasca que duu a terme l'Oficina d'Informació del Senat. Totes les persones interessades podran trobar també l'orientació necessària sobre el seu funcionament en aquest portal d’internet.

El nostre principal desig és estrènyer els vincles que uneixen el Senat amb la societat espanyola, a la qual servim i representem, i la confiança de la qual ens és, per tant, absolutament imprescindible. Espero que el nostre portal institucional ens apropi a aquest gran objectiu, i per assolir-lo sol•licito la col•laboració de tothom.

Pío García-Escudero

Presidente del Senat