El Congrés dels Diputats i el Senat estan dissolts des de 5 de març de 2019. Es tornaran a constituir el 21 de maig de 2019.

Escriviu a ANTONIO GALVÁN PORRAS

Els camps assenyalats amb (*) són obligatoris

Indiqueu per favor el nom del sol•licitant.

Indiqueu per favor el correu electrònic.

Indiqueu per favor un format del correu electrònic correcte (ejem@correu.com).


El missatge és massa larg. (3000).

Ejemplo 5555

Indiqueu per favor el càlcul.

El codi ha de ser un valor numèric.

La suma no és correcta, torneu a introduïu-la.


Indiqueu per favor que heu llegit la política de privadesa.

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL. Informació básica

  • Responsable: el Senat.
  • Finalitat: facilitar la participació i la formulació de suggeriments i queixes i obtindre’n dades estadístiques.
  • Legitimació: el compliment d’una missió efectuada en interés públic o en l’exercici de poders públics (article 6.1.e) RGPD). La Carta de servicis del Senat (apartat 4).
  • Destinataris: les dades de caràcter personal no poden ser objecte de cessió ni de publicitat.
  • Drets: accedir, rectificar i suprimir les dades de caràcter personal, així com altres drets reconeguts per la normativa vigent.

Informació detallada