O Congreso dos Deputados e o Senado están disoltos dende 24 de setembro de 2019. Volveranse constituír o 3 de decembro de 2019.

Pregunta con respuesta escrita.

Totais

TOTAL: 58
Tramitadas:58
En tramitación:0

Buscador

PRESENTADAS

CONTESTADAS

PENDENTES DE CONTESTACIÓN

POR ÁREAS TEMÁTICAS