El Congrés del Diputats i el Senat estan dissolts des del dia 24 de setembre de 2019. I es tornarán a constituir el dia 3 de desembre de 2019

Llista d'altes i baixes .  XIII Legislatura

IMAGEN DISOLUCION 2015

Disssoltes les Cambres el dia 24 de setembre de 2019,la composició del Senat es redueix als membres titulars i suplents de la Diputació Permanent.


Baixes de senadors